Xe máy Vespa phong cách Mèo Kitty ( JB-198 ).

1,120,000.00